LogiNord: Sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains

LogiNord-prosjektet har som mål å øke bærekraften og effektiviteten innenfor logistikken i ferskvaredistribusjon i Norden.

Gjennom en tverrfaglig forskningsinnsats arbeider LogiNord for å utvikle ny kunnskap (begreper, modeller og verktøy) for koordinering, samarbeid, planlegging og kontroll i distribusjonskjeden. Dette kan muliggjøres ved hjelp av nyere utvikling innenfor IKT.

Forskningen gjennomføres i nært samarbeid mellom samarbeidspartnerne, og oppnådde synergieffekter mellom disse forventes å styrke det nordiske forskningsmiljøet på dette feltet. Det er også spesielt viktig for LogiNord å involvere et bredt industrielt nettverk.

Resultater fra prosjektet vil bli formidlet gjennom vitenskapelige publikasjoner, industrielle seminarer, utdanning, offentlig informasjon og industrielle eksempler.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Heidi Carin Dreyer, SINTEF, Norge

Heidi.C.Dreyer@sintef.no

Varighet
2010-2014