Rekrytering (”homing”) av lymfocyter till och dess funktion i tarmslemhinnan

Tarmslimhinnen har et enormt overflateareal (cirka 400 m²) mot sine ytre omgivelser, og er det primære inngangsstedet for en rekke sykdomsfremkallende virus, parasitter og bakterier.

Tarmslimhinnen har utviklet et unikt sett av medfødte og ervervede immunforsvarsmekanismer for å bekjempe angrep fra disse mikroorganismene, samtidig med at den tolererer ufarlige fremmede antigener som finnes i maten vi spiser og i tarmens normale bakterieflora.

Ervervede immunforsvarsmekanismer inkluderer et stort antall antistoffutskillende celler og aktiverte T-celler som er kontinuerlig til stede i tarmslimhinnen. De fleste T-cellene kommer inn i tarmslimhinnen etter at de er aktivert i lymfeknuter som er lokalisert diffust i tarmens lamina propria og enlaget epitel som skiller verten fra innholdet i tarmlumen. Disse T-cellene spiller en viktig rolle i tarmens immunforsvar, men en dysregulering av T-celleresponsen i tarmen antas å være en underliggende faktor for induksjon og vedlikehold av kroniske inflammatoriske tarmsykdommer (eng. IBD), f.eks. Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt samt enteropatier assosiert med matvareintoleranse, f.eks. cøliaki.

Dette prosjektet vil bestemme hvilke mekanismer som regulerer T-cellenes migrasjon til tarmens lamina propria og epitel. Man vil undersøke hvilken rolle inflammasjon i tarmen har på reguleringen av graden av T-cellenes migrering til tarmen, og hvorvidt T-celler benytter seg av lignende mekanismer for å migrere inn i tarmen ved en inflammasjonstilstand. Til slutt vil man bestemme hvordan regulerende og patogene T-cellepopulasjoner genereres i tarmslimhinnen og hvorvidt disse subpopulasjonene av T-celler benytter seg av lignende mekanismer til å finne frem til tarmslimhinnen.

En forståelse av de underliggende mekanismene som regulerer generering og lokalisering av regulerende og patogene T-cellepopulasjoner i tarmen, vil gi viktig innsikt i utviklingen av tarmens immunrespons, og vil trolig føre til identifisering av nye mål for behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom. I denne forbindelse er en rekke behandlinger der målet er selektiv hemming av T-cellenes migrering til tarmslimhinnen under klinisk utprøving som behandling av inflammatorisk tarmsykdom, og fungerer som et “proof of principal” for denne typen tilnærming.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Katarina Håkansson Frendéus, Novo Nordisk AS

 

PhD-student: Petra Nilsson

 

Bedrift: Novo Nordisk AS, Danmark


Universitet: Lunds universitet, Sverige

Varighet
2009-2013