MADFish - Molecular Adaptation in Fish

MADFish-nettverket arbeider for å forbedre vår forståelse av romlig og tidsmessig fitnessvariasjon og tilpasning i et miljø i endring.

Aktivitetene til MadFish-nettverket dreier seg om forskning på naturlig utvalg, fitnessvariasjon og molekykær tilpasning hos virveldyr som ikke er pattedyr, med vekt på marin- og ferskvannsfisk under skiftende miljømessige forhold.

Det er et behov for en bedre forståelse av fitnessvariasjon både for å tolke mønstrene som blir observert i naturen, og for å identifisere og evaluere risikoene som naturlige populasjoner står overfor på grunn av miljøendringer. Aktuell forskning og forskerutdanning på dette feltet i de nordiske landene er fragmentert, blant annet på grunn av geografi og for lite fokus på tverrfaglighet.

MADFish har som mål å oppnå en bedre forståelse for ulike tilnærmingsmåter på feltet. Deltakerne benytter de nyeste teknikkene på ulike felt innen biologi, herunder molekylær genetikk, cellebiologi, økologi, fysiologi og oseanografi. Samarbeidet omfatter også baltiske og russiske forskere og studenter, og nettverket oppmuntrer til et utvidet samarbeid med europeiske og nordamerikanske aktører.

Fakta om prosjektet

Project number: 16820

Prosjektleder

Einar Arnason, Háskóli islands - University of Iceland, Island

einararn@hi.is

Varighet
2006-2010