Ledelse, design og evaluering av bærekraftige transport- og logistikksystemer

Dette prosjektet skal utvikle metoder og modeller for håndtering og vurdering av integrerte lager og bærekraftige transportsystemer.

Det legges spesiell vekt på forsyningskjedstrategier for transportkonsolidering, omlastning og kombinasjoner av ulike transportmåter. Dette betyr at prosjektet passer godt inn på området for nye ledelsesmodeller, konsepter og verktøy som støtter bærekraftig logistikk og komodalitet i en nordisk tilnærming.

Prosjektets arbeid forventes å resultere i analytiske modeler og beslutningsstøtteverkøy som kan brukes direkte av bedrifter som ønsker å oppnå kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for forsyningskjeden.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Johan Marklund, Lunds universitet, Sverige

johan.marklund@iml.lth.se

Varighet
2010-2014