Mapping the Mental Landscapes of Eurasia

Dette nordisk-sørkoreanske forskernettverket, finansiert av NordForsk og Academy of Korean Studies, vil utvide og utdype den gjensidige forståelsen mellom disse to ytterste regionene på den eurasiske landjorda.

De nordiske landene utgjør et utfordrende referansepunkt for Sør-Korea - en av de såkalte øst-asiatiske "tiger-økonomiene". I tillegg til en interesse for den nordiske samfunnsorganiseringen, blir de fem nordiske landenes åpne og grenseløse region der mennesker, selskaper og politiske lederne samarbeider om å finne løsninger på felles problemer sett på som bemerkelsesverdig.

Forholdet mellom Sør-Korea og de nærmeste naboene står i sterk kontrast til den nordiske sosiale og politiske harmoni.

Dette forskernettverket skal forberede etableringen av et forskningsprogram om samme tema. Man vil dra fordel av den begynnende og økende interessen for nordiske ideer og løsninger i Øst-Asia, og samtidig trekke inn nye komparative perspektiver på feltet.

Fokus på regionalt samarbeid og regionale løsninger er økende. Den nordiske regionen drar fordeler av sine veletablerte samarbeidsinstitusjoner, og dette nettverket skal bidra til å fremheve dette. Samtidig skal nettverket etablere sterke samarbeidsbånd til de østasiatiske forskningsmiljøene som fokuserer på øst-/veststudier, herunder nordiske studier, for fremtidig forskning og forskerutdanning.

Fakta om prosjektet

Project number: 30260

Prosjektleder

Geir Helgesen, Københavns Universitet, Danmark

Varighet
2010-2013