Materialities of Time: Ritual, death and the practice of archaeology

Dette kurset gir en innføring i emnet tid i arkeologi, med vekt på hvordan arkeologi gjenkjenner, forklarer og tolker tid i fortiden, samt hvordan den metodiske anvendelsen av kronologi og tidsangivelse påvirker forståelsen av tidsrelaterte problemstillinger i praktisk arkeologi og i tidligere samfunn.

Ulike tilnærminger til tid vil bli utforsket ved å se på ritualer og dødspraksis, som kan gi særlig konkrete muligheter til å granske forståelsen av tid i fortiden samt i praktisk arkeologi.

Kurset samler doktorgradsstudenter som arbeider på tvers av ulike delfagområder innenfor arkeologi, og utnytter studentenes forskjellige perspektiver og sterke sider til gjensidig nytte.

Foreleserne representerer en rekke teoretiske og empiriske utgangspunkter, og de kan gi varierte vinklinger på kurstemaet på bakgrunn av sin forskning på feltet.

Dette forskerkurset er en videreføring av tidligere aktiviteter i Nordic Graduate School in Archaeology, Dialogues with the Past som har vært virksom siden 2004.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Helle Vandkilde, Aarhus universitet, Danmark

farkhv@hum.au.dk

Varighet
2011-2012