Mathematics Education Nordic Summer Course 2012

Matematikkdidaktikk er et viktig forskningsfelt som har som mål å undersøke og utvikle undervisning og opplæring i matematikk i barnehage, skole og høyere utdanning. Betydningen av forskning på feltet er tydelig både gjennom det omfattende behovet for matematisk kompetanse i moderne, teknologiske sosialdemokratier og de skuffende resultatene fra mange studenter i faget, som er særlig tydelig i internasjonale sammenligningsstudier.

I de nordiske landene inngår ofte doktorgradsprogrammer for matematikkdidaktikk i bredere doktorgradsutdanning, for eksempel pedagogikk eller matematikk. Ofte har institusjoner ganske få doktorgradsstudenter innen feltet matematikkdidaktikk.

Dette sommerkurset gir en viktig tilleggsmulighet for studentene til å møte andre som forsker på feltet, og få støtte fra ledende internasjonale forskere. Formålet med kurset er å samle doktorgradsstudenter i matematikkdidaktikk og ledende internasjonale akademikere og forskere på feltet for å:

  • gi studentene mulighet til å formidle og utvikle sine forskningsplaner i et positivt, kritisk og velinformert fellesskap
  • gi deltakerne mulighet til å bygge nettverk innenfor det nordiske fellesskapet og med ledende internasjonale akademikere
  • gi deltakerne mulighet til individuell oppfølging og gruppeveiledning ledet av ledende akademikere
  • utvikle deltakernes kompetanse i å publisere forskning i internasjonale tidsskrifter
  • utvikle deltakernes kompetanse i å vurdere tekster til konferanser og tidsskrifter

Kurset består av foredrag presentert av internasjonale akademikere, gruppesamlinger ledet av internasjonale akademikere og arbeidsgrupper med fokus på å skrive og vurdere tekster til tidsskrifter og konferanser.

Sommerkurset vil bli holdt ved Universitetet i Agder i Kristiansand 11.–16. juni 2012.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Simon Goodchild, Universitetet i Agder, Norge

simon.goodchild@uia.no

Varighet
2011-2012