Mental health and evidence: linking research to practice

Dette nettverket arbeider for å skape en felles, tverrfaglig plattform for forskning, seminarer og forskerkurs innenfor psykisk helse, med fokus på evidens og bestepraksis i den nordiske regionen.

Det å forbedre den psykiske helsen er en av de største utfordringene som landene i den nordiske regionen står overfor. Det er behov for veloppbygde studier som kan øke vår forståelse av behovene til sosialt sårbare befolkningsgrupper.

En strategisk nordisk tilnærming til forskning på psykisk helse kan sikre effektiv bruk av ressurser, fremme samarbeid innenfor forskningsopplæring og støtte bevisbaserte politiske beslutninger og et effektivt og kostnadseffektivt helsearbeid over hele regionen.

De nordiske landene har sterke tradisjoner innen psykisk helseforskning, men den spesifikke styrken varierer mellom landene. Her vil nettverket bidra til kunnskapsutveksling mellom nettverkspartnere som utfyller hverandres kompetanseområder, blant annet innenfor feltene psykologi, sykepleie, sosiologi, psykiatri, sosialarbeid, offentlig helse, helseøkonomi og statsvitenskap.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Danuta Wasserman, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV)

Danuta.Wasserman@ki.se

Varighet
2009-2011