Methodological challenges in human rights research

Menneskerettighetsforskning trenger et sterkere og mer sammenhengende fokus på metodiske problemstillinger. Temaet er sammensatt og krever omhyggelig fokus over en lengre periode.

Forskning på menneskerettigheter er i seg selv ikke et akademisk fagområde, men et forskningsfelt der ulike fagområder anvender sine egne problemstillinger, tilnærminger og metoder i forskningen. Mens det juridiske fagområdet åpenbart har en lang historie for å studere rettigheter, har samfunnsfag bare nylig overvunnet skepsisen til menneskerettigheter og fordypet seg i dette forskningsfeltet.

Når det drives forskning, synes det å være en viss grad av slurv når det gjelder bevissthet om metodisk stringens i mye av dagens menneskerettighetsforskning. Dette prosjektet tar sikte på å løse problemet ved å kombinere kurs for doktorgradsstudenter og akademiske arbeidsgrupper der artikler om metodikk blir diskutert med det formål å utarbeide lærebøker og andre akademiske tekster.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bård Anders Andreassen, Universitetet i Oslo, Norge

b.a.andreassen@nchr.uio.no

Varighet
2011-2014