Microfluidics / lab-on-a-chip

Dette tverrfaglige kurset innen Mikrofluidikk retter seg mot doktorgradsstudenter som kommer fra analytisk kjemi, biokjemi, mikroteknikk, nanovitenskap, optikk, materialvitenskap, medisin, farmasi og andre vitenskapelige og tekniske fagområder.

Mikrofluidikk (og dens forlengelse nanofluidikk) er i rask vekst. Mikrofluidikk åpner for muligheter både innen forskning og næringsvirksomhet.

Faget fremskaffer redskaper for genomikken (det menneskelige genom ble sekvensert ved hjelp av mikrofluidiske separasjonssystemer), proteomikk, metabolomikk, "drug discovery", miljøanalyse og medisinsk diagnostikk.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sami Franssila, Aalto-universitetet Tekniska högskolan, Finland

sami.franssila@tkk.fi

Varighet
2011