Microsensor Analysis in the Environmental Sciences

Dette kurset organiseres av ledende eksperter og foregangsmenn innen utvikling og anvendelse av mikrosensorteknologi i miljøfag og omhandler praktisk bruk av mikrosensorer og analyse av mikrosensordata. Kurset er beregnet på unge nordiske og baltiske forskere.

Mikrosensorer med måletupp på noen få mikrometer er ideelle verktøy for detaljerte og minimalt invasive undersøkelser av transportprosesser, fysisk-kjemiske mikromiljøer og metabolske aktiviteter i miljøprøver. Mikrosensorer har utmerkede verktøy for overvåkingsformål i både laboratorie- og in-situ-anvendelse innenfor mange felter av grunnleggende og anvendt miljøfag.

Deltakerne på dette kurset vil bli kjent med avansert mikrosensorteknologi (elektrokjemiske og fiberoptiske mikrosensorer og metoder for avbilding av oppløst stoff) og anvendelse av disse teknikkene i miljøfag. De vil få en bred oversikt over teknikker og anvendelsesområder i løpet av tre dager med intensiv undervisning kombinert med laboratorieøvelser og demonstrasjoner. Demonstrasjoner av bygging, testing og kalibrering av mikrosensorer er også inkludert.

Deretter gjennomfører deltakerne et femdagers forsøksprosjekt under veiledning av fagpersoner. Kurset evalueres ved hjelp av deltakerpresentasjoner og diskusjoner om prosjektresultatene på kursets siste dag.

Mer informasjon om dette kurset finner du her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Michael Kühl, Københavns universitet, Danmark

mkuhl@bio.ku.dk

Varighet
2011-2012