Millennium Children: Their Perspectives and Experiences

Utgangspunktet for dette kurset er barns perspektiver og erfaringer og hvordan man skal få tak i deres synspunkter i forskningssamarbeid. Målet er å gi forskningsstudenter en gjennomgang av avansert forskning med barn.

På dette kurset settes søkelyset på kritiske spørsmål om teori og metodologi. Perspektiver og dilemmaer skal diskuteres, og studentene får hjelp til å relatere sin egen forskning til disse perspektivene. På den ene siden står barns rettigheter i fokus - på den andre siden multikulturalisme.

Blant de spørsmålene som skal diskuteres er:

  • forskning på barns meninger og perspektiver
  • barns rettigheter, velferd og deltakelse
  • forskning på barns og voksnes felles konstruksjon av virkeligheten
  • multikulturalisme og myndiggjøring av barn.

Studentene får mulighet til å videreutvikle sin egen forskning ved å diskutere idéene sine med både eksperter og medstudenter gjennom gruppeøkter og presentasjoner av arbeid.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Johanna Einarsdottir, Háskóli íslands - University of Iceland, Island

joein@hi.is

Varighet
2011