MISCHMASCH

Bruken av rusmidler er i endring, både i de nordiske landene og andre steder. MISCHMASCH bruker denne trenden til å styrke nordisk komparativ forskning på området alkohol og narkotika, med fokus på endringer i bruk og misbruk av rusmidler.

Det totale alkoholforbruket er i økning i alle de nordiske landene. Selv om man ser en svak nedgang blant ungdom, er dette ikke tilfellet for alle segmenter av den unge befolkningen. Vi beveger oss mot en polarisering blant unge brukere, der vi ser et økende antall avholdende på den ene siden og et voksende antall regelmessige fylledrikkere på den andre siden.

Deltakerne i nettverket MISCHMASCH (Meanings and Measures - Strengthening Mixed Methods in Nordic Comparative Alcohol and Drug Research) er involvert i prosjekter som arbeider for å utvikle nye kombinasjoner av metodologiske verktøy for å forstå disse trendene og deres konsekvenser. Deltakerne dele erfaringer og ny kunnskap jevnlig gjennom nettverkskonferanser to ganger i året. Disse sammenkomstene vil også involvere metodologiske seminarer spesielt rettet mot unge forskere.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Pekka Hakkarainen, Nordens Välfärdscenter

pekka.hakkarainen@thl.fi

Varighet
2009-2012