Multidimentional Equality and Democratic Diversity (DEMDI)

DEMDI har som mål å skape et forum for å stimulerende nordisk forskning og samarbeid om multidimensjonal likestillingspolitikk og demokratisk mangfold i skjæringspunktene mellom kjønn, etnisitet og religion.

Ambisjonen for dette nettverket er å stimulere til komparativ forskning i nordisk og europeisk sammenheng, og legge til rette for utveksling av empiriske data og kunnskap. Dette kan fremme publisering av nordisk forskning og bidra til høyere anerkjennelse internasjonalt.

Et viktig mål med nettverket er å utvikle kvaliteten på forskning og forskerutdanning, både teoretisk og metodisk. Ved hjelp av en bred deltakergruppe innenfor fagområdene statsvitenskap, sosiologi og jus, legger nettverket til rette for en tverrfaglig utveksling av kunnskap.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Birthe Siim, Aalborg Universitet, Danmark

siim@ihis.aau.dk

Varighet
2009-2011