Multilingual Interaction in Higher Education

Flerspråklig samhandling i undervisningssituasjoner innen høyere utdanning i Norden er i økende grad i ferd med å bli internasjonalisert. Behovet for (parallell) undervisning på engelsk skaper utfordringer for både ansatte og studenter. Imidlertid er internasjonalisering av høyere utdanning mer enn bare anglifisering. Internasjonalisering er en sammensatt prosess som involverer samspill mellom mange språk og kulturer innenfor samme institusjonelle rammeverk, ofte innen samme talesekvens.

Deltakerne på dette kurset får innføring i en rekke teoretisk forankrede metoder og teknikker som kan anvendes i studiet av flerspråklig samhandling ved det internasjonale universitet. På kurset tas diskusjonen om prosessen med internasjonalisering av høyere utdanning som har skutt fart i Norden de siste 10–15 årene.

Kurset vektlegger språklig og kulturelt mangfold og hybriditet som følger i kjølvannet av universitetenes internasjonalisering, og diskuterer i hvilken grad dette mangfoldet kan styrke høyere utdanning i Norden.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Hartmut Haberland, Roskilde Universitet, Danmark

hartmut@ruc.dk

Varighet
2011-2012