Multiwavelength Star Formation Studies

Nordisk astronomi dekker de fleste vitenskapelige og tekniske fagområder, men fordi hvert miljø er relativt lite, har hvert av dem hatt en tendens til å spesialisere seg på noen få nøkkelemner med sterk interesse og ekspertise, forskjellig fra land til land.

I dag beveger de vitenskapelige frontene seg i stadig større grad mot multibølgelengdeastronomi, der det kreves data fra X- og gammastråler gjennom optiske og infrarøde bølgelengder til radiodomenet for å forstå de fysiske fenomenene i universet fullt ut.

Det historiske skillet mellom forskningsgrupper og emner i nordisk astronomi blir da en hindring for å danne sterke, allsidige nordiske forskningsteam i fremtiden, når en rekke multibølgelengdeanlegg blir tilgjengelig via European Southern Observatory (ESO) og European Space Agency (ESA).

Nordic Optical Telescope Scientific Association og Onsala Space Observatory i Sverige med støtte fra NordForsk har derfor tatt et felles initiativ for å fremme nordisk multibølgelengdeastronomi, særlig på opplæringsnivå. Strategien er å organisere nordiske opplæringskurs på doktorgradsnivå om egnede emner, hvor forlesninger av internasjonale spesialister på både teoretiske og tekniske emner kombineres med egne observasjoner i optiske/infrarøde teleskop og radioteleskop i praktiske forskningsprosjekter.

Målet er å få frem en ny generasjon astronomer, som både kan beherske morgendagens forskningsverktøy og ha personlige kontakter slik at de kan danne sterke team i fremtiden.


Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Johannes Andersen, Nordic Optical Telescope Scientific Association (NOTSA)

ja@astro.ku.dk

Varighet
2011