Musikk, kultur og helse

Dette nettverket for forskning på musikk, kultur og helse består av mer enn 30 forskere fra de nordiske landene. Formålet med nettverket er å:

  • fremme forskning innen musikk, kultur og helse
  • oppmuntre til tverrfaglig samarbeid og forskning
  • arbeide aktivt for å påvirke finansierende myndigheter til å etablere programmer for forskning på området musikk, kultur og helse, både på et nasjonalt, nordisk og europeisk nivå
  • samarbeide om utviklingen av nye forskningsprosjekter ved å gi hverandre gjensidig støtte og fremme samarbeid om forskningsprosjekter
  • diskutere forskningsproblemer, teorier og metoder det er relevant å forske på innenfor området musikk, kultur og helse
  • stimulere til kunnskapsspredning om feltet
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Even Ruud, Norges musikkhøgskole, Norge

even.ruud@imv.uio.no

Varighet
2011-2013