N‘CLAV - Nordic collaboration on language variation studies

N'CLAV et nettverk av forskere og forskningsstudenter innen teoretisk, beskrivende og anvendt lingvistikk med fokus på variasjon mellom de nordiske språkene.

N'CLAV har som mål å bli en sterk arena for samarbeid og forskningsopplæring og en base for bred tverrteoretisk forskning på internasjonalt nivå. Deltakernes bakgrunn og tilnærming varierer. Mens noen har en teoretisk, strukturell tilnærming, har andre en sosiolingvistisk tilnærming. Noen fokuserer på dialektgeografiske spørsmål mens andre har bakgrunn i språkteknologi og databasert lingvistikk.

Deltakerne i N'CLAV samles hvert år til et stormøte (Grand Meeting). Dette spiller en viktig rolle i utviklingen av strategier for å få midler til fremtidige prosjekter fra nasjonale, nordiske og europeiske kilder og øke mulighetene for unge forskere til å drive forskning på høyt nivå. Nettverket arrangerer også en årlig feltutflukt til et område av spesiell interesse, der det blir lagt særlig vekt på å gi forskningsstudenter og unge forskere praktisk erfaring med å gjennomføre empirisk grunnarbeid, og produsere resultater i form av vitenskapelige artikler.

Begge disse typene aktiviteter fokuserer på forskeropplæring og rekruttering, på den ene siden ved å være et forum for presentasjon og utveksling av idéer (stormøtene) og på den annen side ved skolering i metoder for teoretisk informert datainnhenting (arbeid på feltutfluktene). Dette fokuset på samarbeid kan ses som en proaktiv og innovativ tilnærming til forskeropplæring og som en revitalisering av området språkvariasjon spesielt og lingvistikk og humaniora generelt.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Maia Andréasson, Göteborgs universitet, Sverige

maia.andreasson@svenska.gu.se

Varighet
2010-2012