NCoE HELGA: Nordic Health – Wholegrain Food

NCoE HELGA Nordic Health – Wholegrain Food undersøker hvilke effekter et kosthold med sterke innslag av fullkornprodukter har på moderne livsstilssykdommer som kreft og diabetes 2.

Et høyt inntak av fullkorn er et av de mest fremtredende særtrekkene i det nordiske kostholdet. I flere land ser man i dag at nye, importerte matvarer på noen områder har fortrengt det tradisjonelle nordiske inntaket av fullkornprodukter.

Forskning viser at grove brødtyper og andre produkter som inneholder fullkorn har svært positive effekter for å forebygge livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes. Hva et høyt inntak av fullkorn betyr for ulike typer kreft vet man imidlertid mindre om. Her finnes et stort behov for mer kunnskap for å undersøke helsepotensialet som ligger i fullkornsprodukter. Dette skal forskningssamarbeidet ved NCoE HELGA bidra til.

NCoE HELGA skal utvikle kunnskap om helseeffektene ved fullkornsprodukter gjennom et tett forskningsnettverk mellom allerede eksisterende vitenskapelige ekspertgrupper i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Målene er å etablere et solid og omfattende fundament for forskning på fullkorn, avdekke helseeffektene av fullkorn og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig og overskuelig for konsumentene.