NCoE MitoHealth: Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases

Nordic Center of Excellence MitoHealth undersøker hvordan mat fra marine råstoff kan dempe sykdommer relatert til en moderne livsstil.

MitoHealth tar for seg følgende sentrale spørsmål:

  • Hvilke komponenter i marine råstoff er mest gunstige for menneskers helse?
  • Hvor kan vi finne bioaktive komponenter i marine organismer, foruten de som finnes i fiskeolje?
  • Hvorfor og på hvilken måte vil disse kunne påvirke menneskers helse, alene eller i kombinasjon med fiskeolje?

MitoHealth fokuserer på den cellulære forbrenningen av mat, som i hovedsak skjer i små organeller i cellene som kalles mitokondrier. Tanken er at ved å forbedre den cellulære forbrenning i mitokondriene (Mito-), kan dette ha en positiv effekt på menneskers helse (-Health) ved å hindre utviklingen av sykdommer.

Det endelige målet med dette prosjektet er å optimalisere vårt kosthold for bedre helse og økt motstandskraft mot sykdom. Dette kan oppnås ved utvikling av ny funksjonell mat. Dette er mat som kan ha en positiv effekt på en eller flere funksjoner i kroppen, utover de ernæringsmessige effektene, for å redusere risikoen for sykdommen.

Vitenskapelig dokumentasjon er nødvendig for å utvikle kommersielle produkter og for å vurdere forbrukertrygghet i forhold til ny mat. Senteret skal gi grunnleggende kunnskap som kan benyttes av industrien og i fremtidig forskning.