NCoE SYSDIET: Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies

Nordic Centre of Excellence SYSDIET arbeider for å finne nye fremgangsmåter for å fremme god helse og forebygge metabolsk syndrom og beslektede helseproblemer gjennom kosthold.

Vestlige kostvaner, overvekt og en stillesittende livsstil har ført til at stadig flere mennesker over hele verden lider av fedme, insulinresistens og type 2 diabetes.

Type 2 diabetes kan forebygges ved en sunn livsstil, spesielt når det gjelder kosthold. Vår forståelse for hvordan kostholdet kan påvirke utviklingen av fedme, insulinresistens, metabolsk syndrom, type 2 diabetes og hjerte-og karsykdommer er i følge senteret imidlertid ikke god nok.

For å kunne utvikle nye strategier for forebygging av disse lidelsene ved hjelp av kosthold, trenger vi kunnskap om vekselvirkningene mellom genetiske og kostholdsrelaterte forhold og tidlige endringer i stoffskiftet.

Ernæringsrelaterte tidlige biomarkører kan bidra til å identifisere individer med en høy risiko tidlig i sykdomsutviklingen. For å finne biomarkørene, trenger vi forskning på vekselvirkningene både på fysiologisk, cellulært og genetisk nivå. Dette kan i sin tur føre frem til utviklingen av personlig kostholdsrådgiving og nye, sunne matvarer som kan bidra til forebygging av sykdom.

SYSDIET vil produsere ny informasjon om ingredienser i det nordiske kostholdet som kan være helsefremmende og forebygge kroniske sykdommer. Å bruke kostholdet som et virkemiddel på denne måten har sjelden bivirkninger, og har i mange tilfeller også vist seg å være kostnadseffektivt. Kostholdets potensiale i forebygging og behandling av kroniske sykdommer er klart underutnyttet.

SYSDIET består av 12 forskningsgrupper fra de nordiske landene som går sammen om en koordinert innsats for å bidra til løsninger innenfor dette feltet.