Network for research on mathematics textbooks in the Nordic countries

Hovedmålet med dette nettverkets arbeid er å øke det nordiske og baltiske samarbeidet innen forskning på lærebøker i matematikk.

Dette nordiske forskernettverket består av seks grupper av forskere og doktorgradsstudenter fra de nordiske og baltiske landene og en gruppe av internasjonale forskere som er aktive på forskningsområdet.

Nettverket skal:

  • arbeide for å oppnå bedre kvalitet på pågående og nye studier og inspirere til komparative studier, longitudinelle studier eller reproduksjonsstudier for å få en mer omfattende dokumentasjon av situasjonen i de nordiske og baltiske landene. Nettverket vil bidra til doktorgradsstudier og hjelpe studentene med å fullføre på en god måte ved å tilby dem nye muligheter til å lære om forskning på lærebøker i matematikk.
  • sette sammen antologier over forskning på lærebøker egnet for lærerutdanning og publisere artikler i vitenskapelige tidsskrifter og tidsskrifter for lærere, basert på den samlede kunnskapen til alle deltakerne i nettverket.
  • bygge opp samarbeid med forlag for å kunne tilby forskningsbasert dokumentasjon for forfattere om nyttige funksjoner, innhold og strukturer for lærebøker i matematikk. Fordelene ved en felles nordisk historie og kultur, verdier og strukturer i samfunn, utdanningssystemer og tradisjoner og språkbroer skal dras nytte av.
  • skape nærmere samarbeid mellom enkeltforskere ved å organisere forskningsseminarer og arbeidsgrupper, der felles arbeid kan utføres.
  • spre kunnskap om forskning på lærebøker for å forbedre lærebøkene med tanke på elevenes læring og lærernes undervisning.
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Barbro Elisabeth Grevholm, Universitetet i Agder, Norge

barbro.grevholm@uia.no

Varighet
2011-2014