Network for Saami Documentation and Revitalization

Dette nettverket har som mål å styrke samisk språkforskning, dokumentasjon, vedlikehold og (re)vitalisering ved å koble disse emnene direkte til hverandre.

Nettverket skal:

  • bygge et samarbeidsnettverk av spesialister og medlemmer av språksamfunnet
  • utvikle effektive, koordinerte samiske språkprosjekter
  • etablere nye metoder, verktøy og retningslinjer for disse språkene
  • oppmuntre til utvikling av samarbeid blant unge forskere

En bred deltakergruppe samles i en felles interesse for å støtte, fremme og undersøke de samiske språkene. Nettverket vil kunne komme forskere og samiske språkbrukere i Norden og Russland til gode ved å fremme en bedre forståelse mellom forskere fra ulike fagfelt, mellom forskere og språksamfunnet, og ved å bidra til å tilgjengeliggjøre språkforskeres data raskere.


Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bruce Morén, Universitetet i Tromsø, Norge

bruce.moren@hum.uit.no

Varighet
2009-2011