Network on Impact Research (NIR)

NIR er først og fremst et nettverk for unge forskere innenfor feltet meteorittnedslag på jorden og andre planetære legemer. Nettverket består av deltakere fra de nordiske landene, de baltiske landene og Nordvest-Russland.

Nettverket har følgende mål:

  • Opplæring av nye studenter og forskere gjennom arbeidsgrupper og forskerkurs, og ved praktisk arbeid på en rekke ulike nedslagssteder
  • Hente inn fremragende internasjonale eksperter som foredragsholdere på kursene og som deltakere på konferanser, workshops og ekskursjoner
  • Integrere nye forskere i pågående nedslagsstudier
  • Ta initiativ til nytt samarbeid og nyskapende prosjekter, herunder tverrfaglige studier innenfor geo-, miljø- og naturvitenskap
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Henning Dypvik, Universitetet i Oslo, Norge

henning.dypvik@geo.uio.no

Varighet
2006-2010