NORIA-net NIRPA - The Nordic Network for International Research Policy Analysis

Nordic Network for International Research Policy Analysis (NIRPA) er et felles initiativ av seks nordiske forskningsråd. Målet er å styrke det nordiske samarbeidet ved å forstå og håndtere virkningen av globalisering på nordisk forsknings-og innovasjonspolitikk.

Vitenskapelige gjennombrudd og teknologisk innovasjon er sentrale faktorer i en mer konkurranseorientert verden. Forsknings-og innovasjonspolitikk må heves til et nytt strategisk nivå, og en felles innsats mellom de nordiske landene er nødvendig.

NIRPA skal:

  • utvikle relevante nettverk
  • stimulere til læring om de midler og metoder som trengs for kunnskap og analyse av fremtidsrettet forskningspolitikk
  • skape et felles rammeverk for å analysere globaliseringens påvirkning på de nordiske forskningssystemene

NIRPA skal arrangere tre workshops og en konferanse der resultater presenteres for relevante interessenter.

Prosjektet er avsluttet, sluttrapporten kan lastes ned her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lars M. Nilsson, Vetenskapsrådet, Sverige

lars.nilsson@vr.se

Varighet
2009-2011