NNIMIPA: Nordic Network for the Integration of Music Informatics, Performance and Aesthetics

Dette nettverket vil kaste nytt lys over tradisjonelle og samtidige spørsmål innenfor musikkforskningen ved å benytte tilnærminger som betrakter musikk med informasjon og kommunikasjon i fokus.

Alle de nordiske landene er representert i dette forskernettverket, og flere institusjoner for høyere studier deltar.

Forskningsfeltene omfatter:

  • forholdet mellom musikk og tale
  • innflytelsen på lokal og global kultur fra musikk som er umiddelbart tilgjengelig når som helst og hvor som helst fra nesten overalt i tid og rom
  • hvordan lyttere oppfatter lyder som meningsfylte og representative
  • den ontologiske statusen til musikkens virkning, eller i snevrere forstand, komposisjonens status
  • relasjonen mellom musikk og følelser
  • forståelse av prosesser i bevisstheten til utøvende musikere
Fakta om prosjektet

Project number: 31243

Prosjektleder

Cynthia Marie Grund, Syddansk Univesitet, Danmark

Varighet
2010-2013