Non-coding RNAs: a paradigm shift in biology

Genomikkalderen ble en øyeåpner for biologer, fordi det ble klart at antall proteinkodende gener hos mennesker, nematoder, fluer, og planter er i samme størrelsesorden. Hva annet enn proteinkodende gener kan bidra til biologisk kompleksitet?

Deler av svaret kan tilskrives det faktum at alternativ spleising av eksoner for å generere flere proteinarter fra enkeltgener brukes i varierende grad mellom særskilte organismer. Det er klart at kompleksiteten i hovedsak oppstår fra regulatoriske nettverk, og at RNA som ikke koder proteiner, ikke-kodende (nc) RNA, spiller en viktig rolle i disse nettverkene.

Disse funnene utgjør et paradigmeskifte i molekylærbiologi, som inntil nylig var fullstendig fokusert på proteiner og proteinkodende gener. Derfor har oppdagelsen og karakteriseringen av allestedsnærværende ncRNA-er forårsaket stor begeistring. De gir forventning om en forklaring av hvordan samspillet deres med konvensjonell transkripsjonell kontroll kan øke den regulatoriske kompleksiteten og gi oss opplysninger om hvordan sykdom kan oppstå som følge av at slike kontrollmekanismer svikter. Faktisk gir studiet av ncRNA-er assosiert med menneskelig sykdom nye tilnærminger til utviklingen av diagnostikk og behandling.

I Norden finnes det internasjonalt anerkjente akademiske forskningsgrupper samt bioteknologiske selskaper med en sentral interesse for ncRNA. Dette forskernettverket består av 14 faggrupper og ett selskap fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Nettverket omfatter kompetanse på mange ulike aspekter av ncRNA-forskningen og samler forskere med ulike eksperimentelle tilnærminger og modellorganismer.

Kunnskap avledet fra tilsynelatende uensartede modellorganismer har vært svært fruktbar for begrepsutviklingen på dette feltet. Dette nettverket vil være et forum for igangsetting av nye felles forskningsprosjekter og være ledende innen genetikk støttet av delt tilgang til avansert forskningsinfrastruktur. Det vil også gi optimale muligheter for kryssbefruktning av grunnleggende og anvendt forskning på ncRNA og vil være en dynamisk plattform for opplæring av yngre forskere og doktorgradsstudenter for å sikre at Norden fortsetter å utvikle seg som et europeisk lokomotiv for forskning på ncRNA.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Torben Heick Jensen, Aarhus Universitet, Danmark

thj@mb.au.dk

Varighet
2011-2014