NordCrit: Nordic Research Network on Critical Perspectices on Children, Young People, Welfare and Education

Dette nettverket fremmer nordisk samarbeid om kritisk empirisk analyse av utdanning, med et spesielt fokus på kjønn og andre ulikheter. Målet er å forene teoretiske forståelser av undervisning og læring fra førskole til voksenopplæring.

Med perspektivene utdanning, velferd og forskning på ungdom tar nettverket sikte på interseksjonalitet, dvs. sammenkopling av forskning på forskjeller basert på kjønn, etnisitet, lokalitet, sosial klasse og funksjonsevne.

Studiene dekker et bredt aldersspektrum og forskjellige utdanningsrammer: forskning på førskoler, folkeskoler og høyere videregående utdanning i tillegg til uformelle læremiljøer.

Arbeidet inkluderer etnografiske og intervjubaserte studier av unge mennesker og lærere, i tillegg til studier av retningslinjer og institusjoner, blant annet analyse av intervjuer og dokumenter. Overganger, særlig fra barnehage til skole, fra skole til arbeidsliv og fra ungdomsliv til voksenliv, utgjør et viktig forskningsfelt i nettverket.

Fakta om prosjektet

Project number: 32960

Prosjektleder

Elina Lahelma, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2010-2012