NORDERA

NORDERA er et prosjekt finansiert av EU-kommisjonen som undersøker erfaringene med forskningssamarbeid i Norden, og vurderer hvordan disse kan komme til nytte for videre utvikling av det europeiske forskningsområdet (ERA) og det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet (NORIA).

Logo NORDERANORDERA-prosjektet er et ”ERA-net support action”. NordForsk er prosjektkoordinator, og Nordisk InnovationsCenter og Joint Research Centre - Institute for Prospective and Technological Studies (JRC / IPTS) i Sevilla er øvrige prosjektpartnere.

Prosjektet startet i mai 2009 og ble avsluttet med en større konferanse i Brussel 25. November 2010.

NORDERA har sett på i hvilken grad NORIA kan bidra til å oppnå noen av EU-kommisjonens målsetninger fra ERA Green Paper 2007: Felles forskningsprogrammer, større forskermobilitet, felles forskningsinfrastruktur, samt fremragende forskning og kunnskapsutveksling.

NORDERA-prosjektet har produsert 3 rapporter om dette temaet:

Fakta om prosjektet
Varighet
2009-2010