NORDFLUX

NORDFLUX studerer de prosessene som kontrollerer utvekslingen av klimagasser i ulike typer økosystemer og regioner ved høye breddegrader.

Hovedmålet med nettverket er å danne en plattform for doktorgradsstudenter og yngre forskere, for å utvikle forskning på globale klimaendringer, med spesiell vekt på utvekslingen av drivhusgasser.

Doktorgradsstudenter og andre forskere får tilgang til en omfattende database, og flere workshops vil skape møteplasser for diskusjoner og utveksling av informasjon mellom yngre og mer erfarne forskere.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Anders Lindroth, Lunds universitet, Sverige

anders.lindroth@nateko.lu.se

Varighet
2009-2011