NORDFROST

Målet for forskernettverket NORDFROST er å bedre forståelsen av hvordan snø, frost og is og endringer i de årlige og sesongmessige mønstrene påvirker sporgass og energiutveksling i økosystemer på høye breddegrader og særlig i boreale og arktiske økosystemer.

NORDFROST vil utforme en kombinert mobil arbeidsgruppe og kurs i den subarktiske til høye arktiske regionen, og finansiere reisestipender som gir forskere og doktorgradsstudenter mulighet til å besøke hverandres laboratorier og feltstasjoner.

Gjennom infrastrukturer som INTERACT og ICOS gir nettverket tilgang til et stort antall avanserte forskningsstasjoner i Norden. Innenfor INTERACT vil det bli etablert nye stasjoner for målinger året rundt av sporgasser og energiutveksling på Grønland (Nuuk & Zackenberg), i Sverige (Abisko) og i Norge (Svalbard).

Stasjoner for måling av fluks fra økosystemer vil også bli etablert langs breddegrader i Sverige og Finland innenfor ICOS-infrastrukturen som også vil omfatte atmosfæriske observasjoner i en rekke høye tårn. Gjennom reisestipendene vil unge forskere få en unik mulighet til å utnytte avansert, topp moderne utstyr og være absolutt ledende innen klimarelatert forskning.

NORDFROST er en kombinasjon av nettverket NORDFLUX og Toppforskningsinitiativets Nordic Centre of Excellence DEFROST.

Gå til NORDFROSTs webside her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Anders Lindroth, Lunds universitet, Sverige

anders.lindroth@nateko.lu.se

Varighet
2011-2014