Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR)

NORCENCOWAR vil initiere en rekke forskerutdanningsaktiviteter med mål om å styrke nordisk forskning på den kalde krigen.

Historien om den kalde krigen og erfaringene fra denne internasjonale konflikten påvirker oss den dag i dag - blant annet i forhold til nasjonal politikk og offentlig debatt i de nordiske landene, og internasjonale forbindelser og konflikter som involverer eller berører regionen.

Spenningene i Midtøsten og de væpnede konfliktene i Irak og Afghanistan er til dels forankret i samfunnsøkonomiske og geopolitiske konflikter under den kalde krigen.

Å forstå kompleksiteten ved den kalde krigen og de nordiske og nordeuropeiske landenes rolle i denne, kan øke vår innsikt i flere aktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger og aktuelle internasjonale konflikter. Det kan også peke på mulige løsninger på noen av disse konfliktene.

NORCENCOWAR arbeider med disse problemstillingene blant annet gjennom komparativ forskning, forskerutdanning og publikasjoner.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Poul Villaume, Københavns Universitet, Danmark

villaume@hum.ku.dk

Varighet
2008-2011