Nordic Astrobiology Network

Gjennom sine aktiviteter vil Nordic Astrobiology Network etablere Norden som et av verdens ledende områder for forskning og utdanning i astrobiologi, og skaffe dyktige forskere og finansiering til de nordiske landene.

Astrobiologi behandler grunnleggende spørsmål som dannelsen av bimolekylære utgangsstoffer i verdensrommet og planetenes atmosfærer, opprinnelsen til solsystemet, fremveksten av liv på planeten vår og påvirkningen av kosmiske begivenheter på den samt jakten på beboelige eksoplaneter og utenomjordisk liv.

Slike spørsmål kan ikke behandles av bare én vitenskapelig gren eller ett nasjonalt forskningsmiljø. Astrobiologi er et svært mangfoldig felt som involverer forskere med bakgrunn i alt fra astronomi til evolusjonsbiologi, og omfattende undervisning er vanskelig å oppnå bare ved én enkelt institusjon. Nordiske forskere har vært spesielt aktive innen astrobiologi, og nordiske universiteter har forbedret den høyere utdanningen i astrobiologi.

Nordic Astrobiology Network skal:

  • fremme forskning på astrobiologi i Norden
  • fremme samarbeid mellom nordiske institusjoner for høyere utdanning og forskning når det gjelder forskning og høyere utdanning
  • samordne pågående og fremtidig nordisk forskning på feltet
  • tilrettelegge for utveksling av studenter, forelesere og forskere mellom de nordiske og baltiske landene
  • skape et forum for utveksling av forskningsresultater og planlegging av nye prosjekter
  • holde faglige møter i astrobiologi
  • informere nasjonale og internasjonale organisasjoner for forskningsfinansiering og romforskning om resultater og fremtidige forskningsplaner i astrobiologi
  • samarbeide med andre internasjonale astrobiologimiljøer
  • samordne og drive oppsøkende arbeid for å øke den offentlige bevisstheten om astrobiologi
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Wolf Geppert, Stockholms universitet, Sverige

wgeppert@hotmail.com

Varighet
2011-2014