Nordic-Baltic BACCI network

Biosphere-Aerosol-Cloud-Climate Interactions

BACCI-nettverket arbeider for å redusere usikkerhetsmomentene knyttet til de globale klimaendringene, særlig dem som gjelder interaksjonene mellom atmosfære og biosfære. Nettverket skal også utvikle nye instrumentteknikker for langsiktige, kontinuerlige målinger av aerosolpartikler og kjerner for skykondensering.

Nettverket vil bidra til å trekke talentfulle unge forskere til dette feltet og gi dem best mulig opplæring.

Blant nettverkets aktiviteter er:

  • vitenskapelige seminarer, og vinter-/sommerskoler
  • standardisering og harmonisering av nordiske feltmålestasjoner
  • spredning av bestepraksis
  • møter og seminarer for den tekniske staben på feltstasjonene
  • utvikling av nordisk forsker-, lærer- og veilederopplæring
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Markku Kulmala, Helsingfors universitet, Finland

markku.kulmala@helsinki.fi

Varighet
2009-2011