Nordic-Baltic September School in Psychology

Vitenskapelig forskning og forskeropplæring i de nordiske landene varierer mye. Dette har sitt grunnlag i ulike røtter i internasjonal forskning og ulike retningslinjer for organiserering av forskeropplæring. Også naboene i de baltiske landene og Russland er på svært varierende utviklingstrinn både når det gjelder forskning og forskeropplæring. Man ser derfor et behov for å øke samarbeidet mellom landene, både innenfor forskning og i forskningsopplæring.

Dette kurset er et intensivt seminar for produksjon av vitenskapelige artikler i spesialgrupper, også med fordypende vitenskapelige diskusjoner og temaforelesninger om spesielle spørsmål.

Kursets skal øke utvekslingen av studenter og postdoktorer mellom de deltakende landene, instituttene og laboratoriene, noe som best lar seg gjøre ved først å bli kjent med hverandre og hverandres ferdigheter og mål.

Prosjektet vil lette etableringen av nordisk-baltiske kontakter blant professorer, postdocs og doktorgradsstudenter, noe som da vil gi enda flere vitenskapelige muligheter.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Heikki Hämäläinen, Turun Yliopisto - University of Turku, Finland

hhamalai@utu.fi

Varighet
2010