Nordic Centre of Excellence: Rättvisa genom utbildning i Norden (JustEd)

Pågående förändringar i samhället sätter press på de värden och politiska ideal som utgör grund för det nordiska utbildningssystemet och den praktiska pedagogiken. Centret fokuserar på den väsentliga frågan: Hur främjar och begränsar system, kulturer och aktörer inom utbildning rättvisa när de nordiska välfärdsstaterna globaliseras?

Centrets tre temaområden granskar frågan ur olika synvinklar:

  • Styrning och effekten av marknadisering och hur dessa påverkar förståelsen av rättvisa i utbildningen.
  • Undervisnings- och lärandemetoder och hur de påverkas av politik och policy när det gäller rättvisa.
  • Aktörskap, marginalisering och diversitet. Den ökande nyliberalismen skapar en utmaning för nordiska utbildningsideologier som baserar sig på jämlikhet, rättvisa och inklusion.

Centret använder flernivå-, komparativa och tvärkulturella modeller i sin gränsöverskridande forskning för att kritiskt undersöka utbildningspolitik och pedagogisk praxis och för att studera vilken roll styrning och lärarnas och elevernas aktörskap spelar när det gäller rättvisa och jämlikhet.

Deltagande länder: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, USA, Italien, Australien och Frankrike.