Nordic Cooperation Revisited

Dette forskernettverket har som mål å bevise at det er en stor unøyaktighet å se på historien til det nordiske samarbeidet som en serie av feil. Utgangspunktet for nettverket er at måten samarbeidet har vært vellykket på er samtidig unik i internasjonal sammenheng. Den nordiske praksisen bør anerkjennes som relevant også for regionalt samarbeid i andre deler av verden.

Forskningen på nordisk samarbeid har vært begrenset, og det meste av litteraturen om de nordiske erfaringene konkluderer med at det er særlig behov for fokus på krise og brudd. Dette nettverket har et annet utgangspunkt, en formodning om at forskningen i stor grad har vært besatt nettopp av feilene, de mislykkede forsøkene på å bygge opp det nordiske samarbeidet, som begynte med den politiske fiaskoen for skandinavismen i 1860-årene.

Nettverket vil analysere:

  • rytmen i det nordiske samarbeidet, ved å periodisere samarbeidshistorien i henhold til hvilke deler av samfunnet som har vært spesielt dynamiske samarbeidspartnere, og hvilke deler som har uttrykt motstand mot selve ideen om det nordiske samarbeidet
  • ulike typer av tverrnasjonalt samarbeid i et komparativt perspektiv
  • hva effekten er av felles nordiske tiltak på internasjonale arenaer
  • det tverrnasjonale nordiske samarbeidets rolle blant alternative ordninger og organisasjoner for tverrnasjonalt samarbeid

Forskningen og nettverkets forskerutdanning har et mål om å vise at forskningen på nordisk samarbeid vil holde seg aktuell som et viktig felt for kritisk kunnskapsproduksjon. Forskningen på regionalt samarbeid og tverrnasjonal praksis er fremtidsrettet med potensial til å rekruttere doktorgradsstudenter innenfor og utenfor Norden.

Nettverket vil arrangere tre konferanser, og på grunnlag av disse, publisere tre bøker om følgende temaer:

  1. Logikken i tverrnasjonalt samarbeid innenfor ulike deler av samfunnet
  2. Nordisk tverrnasjonalt statsborgerskap
  3. Nordisk samarbeid i en verden i endring
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Henrik Stenius, Helsingfors universitet, Finland

henrik.stenius@helsinki.fi

Varighet
2011-2014