Nordic Dynamic Biomembrane Research Network

Dette nettverket vil styrke forskningen til seks vellykkede uavhengige forskningsgrupper i Nord-Europa, som undersøker ulike dynamiske aspekter ved biomembraner i levende celler og modellsystemer.

Biologiske membraner definerer cellegrensene og omslutter områder eller rom der et bestemt kjemisk eller biokjemisk miljø er opprettholdt. Membranen er en flytende struktur med mange innebygde og tilknyttede funksjonelle komponenter, for eksempel ionekanaler, reseptorer og andre bio(makro)molekyler.

Viktige funksjoner som utføres av biomembranen er binding til andre celler, signaltransduksjon, omforming av dynamiske former og dannelse av lipidnanorør, som tillater kommunikasjon mellom celler.

Dette nettverket kombinerer unik vitenskapelig kompetanse fra celle- og nevrobiologi, biofysisk kjemi, farmakologi og biomedisin med et mål om å utveksle informasjon og gi studenter opplæring, finne frem til nye forskningstemaer og dele ressurser, særlig moderne mikro- og nanoteknologiske metoder, for å løse vitenskapelige problemer i fellesskap.

Fakta om prosjektet

Project number: 45782

Prosjektleder

Aldo Jesorka, Chalmers tekniska högskola, Sverige

Varighet
2011-2014