Nordic Environmental History Network (NEHN)

Dette nettverket støtter kunnskapsutveksling og akademisk utvikling av miljøhistorikere på tvers av landegrenser og institusjoner.

Miljøhistorie som fagområde har fått varierende grad av institusjonell støtte i de nordiske landene. Dette nettvernet vil bidra til å rette fokus mot feltet.

Gjennom en rekke seminarer vil forskere og studenter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige diskutere hvordan man kan fremme miljøhistorie som fagområde, hvordan nordisk miljøhistorie kan og bør skrives, legge en konkret plan for å lære opp fremtidige forskere og identifisere fremtidige samarbeidsprosjekter og finansieringskilder.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Finn Arne Jørgensen, NTNU, Norge

finn.jorgensen@hf.ntnu.no

Varighet
2009-2011