Nordic Fields of Higher Education

Dette forskernettverket vil underbygge, støtte og videreutvikle dagens forskning på rekrutteringsmønstre til høyere utdanning og studentmobilitet, ved hjelp av dataregistre og undersøkelser i stor skala.

En nasjons evne til å konkurrere i en stadig mer globalisert og konkurranseutsatt verdensøkonomi avhenger av ytelsen til og kvaliteten på nasjonens system for høyere utdanning. I mange land tar 50 prosent av den unge befolkningen høyere utdanning.

I et internasjonalt perspektiv har systemene for høyere utdanning i Norden en unik posisjon, med utbredt studiestøtte og uten betaling av studieavgift. Videre arbeides det for å gjøre systemene mer effektive og øke konkurranseevnen.

Bologna-prosessen fremhever nasjonal og internasjonal mobilitet for studenter og forskere som midler for å forbedre kvaliteten på høyere utdanning i Europa. Følgelig har utvidelsen av de nasjonale systemene for høyere utdanning og den økte internasjonaliseringen gjort systemene langt mer kompliserte og mindre oversiktlige. Alt dette peker mot et økende behov for forskning på systemer for høyere utdanning.

Det er viktig å støtte og tilrettelegge for forskning på systemer for høyere utdanning i de nordiske velferdsstatene. Internasjonalt vil det kunne styrke virkningen av nordisk forskning på dette området og gi detaljene om systemene for høyere utdanning i Norden en mer fremtredende posisjon. Et sterkt nordisk nettverk vil også kunne knytte de større forskningsmiljøene nærmere sammen og fungere som en sårt tiltrengt ramme for forskere som i dag ikke er en del av et større forskningsmiljø.

Forskningsnettverket har som mål å:

  • forbedre infrastrukturen for forskning ved hjelp av konferanser, arbeidsgrupper og besøk
  • styrke doktorgradsutdanningen gjennom relevante kurs og arbeidsgrupper
  • øke forskningsområdets synlighet gjennom konferanser, nettsider og felles publikasjoner
  • tilrettelegge for videre utvidelse av forskningsområdet gjennom felles anvendelse av komparativ forskning
Fakta om prosjektet

Project number: 42362

Prosjektleder

Mikael Börjesson, Uppsala universitet, Sverige

Varighet
2011-2014