Nordic Forage Crops Genetic Resource Adaptation Network (NOFOCGRAN)

Dette nettverket har som mål å utvikle kunnskap og metoder, samt å undersøke plantenes genmateriale som et grunnlag for fremtidig utvikling av planter som er tilpasset klimaendringene i Norden.

I Norden brukes store deler av landbruksjorda til fôrproduksjon. Klimaendringer vi står overfor utgjør en stor utfordring for flerårige planter, og for å sikre et bærekraftig jordbruk i Norden er det nødvendig å utvikle bedre tilpassede typer med god kvalitet og sykdomsresistens.

Nettverket samler eksperter fra tre nordiske land innenfor feltene plantegenetikk, plantefysiologi, modellering av utbyttet av avlinger, og planteforedling.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Odd Arne Rognli, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norge

odd-arne.rognli@umb.no

Varighet
2011-2013