Nordic light and colours

Denne forskerskolen innenfor feltet lys og farge skal oppmuntre studenter fra ulike fagområder til å lære mer om de andre fagområdenes tilnærming til lys og farge.

Kurset omhandler farge og lys med utgangspunkt i flere fagområder og profesjoner, og presenterer teorier, terminologi og metodikk for hver av dem. Det legges særlig vekt på diskusjoner om hvilken vitenskapelig tilnærming som er – og ikke er – relevant for hvilke spørsmål, og på den mulige sammenhengen i konflikter mellom ulike tilnærminger.

Følgende akademiske og faglige felter vil bli diskutert på kurset:

 • fysikk
 • biofysikk
 • persepsjonspsykologi
 • miljøpsykologi
 • helse- og omsorgsfag
 • arkitektur
 • arkitekturens og byggeskikkens historie
 • bildekunst og utøvende kunst
 • lysteknologi
 • datavisualisering
 • datasimulering.

Kurset består av to samlinger ved NTNU i Trondheim, og en oppgave som studentene skal gjøre i tiden mellom samlingene. Forelesningene vil bli holdt på engelsk av ledende forskere fra Sverige, Norge og Storbritannia. De unike dagslyslaboratoriene ved NTNU vil bli brukt til eksperimenter og øvelser. Kurset avsluttes med en eksamen.

Kurset arrangeres 16.-21. april 2012, les mer om arrangementet her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Barbara Matusiak, NTNU, Norge

barbara.matusiak@ntnu.no

Varighet
2011-2012