Nordic milk science initiative

Dette nettverket bringer sammen nordiske og baltiske forskningsmiljøer fra ulike fagområder med interesse for de helsemessige aspektene av nye produkter fra melk og bioaktive forbindelser fra andre kilder.

Forskning innenfor meierivitenskap har lange tradisjoner i de nordiske og baltiske landene, og forskningen har vært på høyt internasjonalt nivå.

Forskningen har i stor grad fokusert på produkt- og prosessutvikling direkte knyttet til den tradisjonelle bruken av melkeråstoff. Dette innebærer også helse-og ernæringsmessige aspekter, samt sammenhenger mellom genetiske varianter av komponenter i melken og kvalitet på produktet.

Dette nettverket samler en tverrfaglig gruppe forskere fra fem nordiske og to baltiske land, innenfor kjemisk, analytisk, teknologisk, og strukturell forskning, in vitro-studier og kliniske studier.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Anne Pihlanto, MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi), Finland

anne.pihlanto@mtt.fi

Varighet
2008-2011