Nordic Mineralogical Network

Dette nettverket fokuserer på forskning og utdanning innenfor mineralogi.

Moderne mineralogi spenner over et vidt spekter av vitenskapelige disipliner, og omfatter både geovitenskap, planetarisk vitenskap, materialteknologi, bioteknologi, miljøvern og nanovitenskap.

Nettverket har som mål å bidra til anvendelsen og den videre utviklingen av kunnskapen om mineralogi ved å spre informasjon blant studenter, forskningsmiljøer, industrie og allmennheten.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Tonci Balic-Zunic, Københavns Universitet, Danmark

tonci@geol.ku.dk

Varighet
2006-2010