Nordic Mitosis Network

Nordic Mitosis Network arbeider for å bedre samholdet i det nordiske mitosemiljøet, finne frem til forskningssynergier og tilrettelegge for bedre overføring av kunnskap, studentopplæring og synlighet for den nordiske innsatsen for forskning på mitose.

Mitose er et avgjørende punkt i livssyklusen til en celle. De sammensatte signaliseringshendelsene som styrer celledelingen har vært undersøkt grundig de siste tiårene, hovedsakelig som følge av koblingene mellom mitotiske abnormiteter og kreft. Denne forskningen har vært en del av grunnlaget for oppdagelsen av mange av dagens behandlingsmetoder mot kreft.

I Norden har dette forskningsfeltet vært underrepresentert sammenlignet med USA og andre europeiske land. Bare en håndfull forskningsgrupper i Skandinavia har fokusert på utforsking av mitose.

I dette forskernettverket vil hver forskningsgruppe bidra med sin egen utfyllende kompetanse for nettverket med et konkret mål om å:

  1. styrke det faglige samarbeidet og dele den eksisterende infrastrukturen mellom laboratoriene
  2. sørge for utveksling av studenter og forskere i kortere perioder mellom deltakende laboratorier
  3. organisere et årlig nettverksmøte og to separate arbeidsgruppesamlinger
  4. øke den vitenskapelige synligheten og offentlige bevisstheten om celledelingsforskning i Norden

Nettverket forventer å bidra til styrket vitenskapelig kommunikasjon og samarbeid, økt og forbedret studentopplæring og støtte til felles aktiviteter utover nettverket, for eksempel felles finansieringssøknader og forskningssatsinger.

Fakta om prosjektet

Project number: 46421

Prosjektleder

Jakob Nilsson, Københavns universitet, Danmark

Varighet
2011-2014