Nordic Molecular Medicine Network (NMMN)

Nettverket "Nordic molekylærmedisin Network" (NMMN) fremmer samarbeid og utveksling mellom:

  • Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM)
  • Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM)
  • The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)
  • The European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Det overordnede målet for NMMN er å fremme samarbeid mellom de nordiske deltakerne i samarbeidet og The European Molecular Biology Laboratory. For å oppnå dette, arrangerer EMBL og NMMN årlige møter der vertskapet veksler mellom de nordiske deltakerne.

Nettverket gir også støtte til doktorgradsstudenter og postdocs for å reise til andre deltakerinstitusjoner for samarbeid, workshops og kurs.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Åke Forsberg, Umeå universitet, Sverige

ake.forsberg@foi.se

Varighet
2008-2011