Nordic-NASA Summer School “Water, Ice and the Origin of Life in the Universe”

Denne sommerskolen skal gi studentene en grundig innføring i den rollen som vann har spilt i utviklingen av liv i kosmos, fra dannelse av vannmolekyler i verdensrommet til utviklingen av de første organismene. Feltarbeid på kolonisering av nye lavafelter (i Eyjafjallajökull-området) vil utfylle undervisningen.

Vann er en grunnleggende forutsetning for liv. Likevel er mange grunnleggende spørsmål om vann fortsatt uløst:

  • Hvordan ble atomært og subatomært byggemateriale (inkludert vann) dannet i kosmos?
  • Hvordan og hvor produseres vann i verdensrommet?
  • Hvilken rolle spiller vann og is når stjerner og planetsystemer dannes?
  • Kom det vann til den tidlige jorden fra verdensrommet, eller ble det produsert på planeten vår?
  • Hvordan påvirket vann klimaet på den tidlige jorden?
  • Hva kan mikrober som lever i svært varmt og kaldt vann, fortelle oss om livets utvikling?
  • Kan det finnes vannbasert liv på andre planeter?
  • Hvilken rolle spiller vann i kolonisering av nye habitater med liv?

Disse avgjørende spørsmålene kan bare løses ved intensivt samarbeid mellom forskere fra en rekke fagområder (astronomi, fysikk, kjemi, geologi, biologi osv.).

Det er også viktig å utdanne en ny generasjon forskere som er i stand til å arbeide i et tverrfaglig miljø for å løse disse grunnleggende spørsmålene. På dette kurset samles studenter og forskere fra ulike vitenskapelige grener, noe som gjør kurset til et virkelig tverrfaglig arrangement.

Island er det perfekte sted for et slikt arrangement siden landet har en rekke astrobiologi-relevante miljøer som nye lavafelt, varme kilder, isbreer og subglasiale innsjøer samt Mars-lignende landskap. En lignende sommerskole ble arrangert i 2009 med stor suksess.

Kurset arrangeres av Nordic Network of Astrobiology i samarbeid med NASA Astrobiology Institute, 2.-15. juli 2012. Les mer om kurset her!

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Wolf Geppert, Universitetet i Oslo, Norge

wgeppert@hotmail.com

Varighet
2011-2012