Nordic network: Climate impacts on fish, fishery industry and management in the Nordic Seas

Dette nettverket skal gjennomføre tverrfaglige studier av sammenhengene mellom de fysiske klimasystemene og geografisk fordeling av fisk, samt påvirkningen på styringssystemer og økonomisk potensial. På denne måten skal nettverket bidra til et godt grunnlag for å utvikle en sterk og langsiktig fiskeriforvaltning og politikk på området, slik at vi kan tilpasse oss de fremtidige klimaendringene.

Klimaendringene er drevet av globale prosesser, men har også store potensielle virkninger i lokal målestokk. Den geografiske fordelingen av fiskeriressurser i havområdene krysser nasjonale grenser, og forvaltningen av disse ressursene deles derfor mellom flere land. Norskehavet og tilstøtende områder er et godt eksempel på dette. Derfor er det viktig med nordisk forskningssamarbeid for å undersøke klimaeffekter på fisk og fiskeri i området.

En av nettverkets aktiviteter er å utvikle en felles database som bl.a. havet gjennom havmålinger, fisk og fiskeri. Tilgang til marine data fra de involverte nordiske landene er avgjørende for utviklingen av denne. Databasen skal brukes som grunnlag for overvåking, innsamling, lagring, utveksling og tilgjengeliggjøring av nordiske data. Systemet kan bidra til å gi de nordiske land bedre kunnskap om effektene av klimaendringer og hvordan vi skal imøtekomme disse.

Fakta om prosjektet

Project number: 20960

Prosjektleder

Jan Erik Stiansen, Havforskningsinstituttet, Norge

jan.erik.stiansen@imr.no

Varighet
2010-2013