Nordic Network for Aquatic Remote Sensing

Globale miljøendringer og sterk menneskelig påvirkning på naturlige vannressurser gjør det helt avgjørende å forbedre faste akvatiske overvåkingsmetoder.

Fjernmåling har muligheten til å ”se” store vannområder i løpet av sekunder, og er derfor en svært kostnadseffektiv metode for å overvåke endringer i akvatiske økosystemer. Fordi vannmasser ofte krysser landegrenser, kan fjernmåling tilføre en internasjonal dimensjon til overvåkingsprogrammer.

Dette nettverket har som mål å:

  • fremme utdanning av PhD-studenter og unge forskere, øke mobiliteten og internasjonal erfaring
  • etablere et permanent PhD- og forskerutdanningskurs, organisere felles seminarer/workshops for studenter og unge forskere
  • dele ekspertise og definere de mest relevante felles problemene når man benytter fjernmålingsmetoder under nordiske forhold
  • stimulere til bruk av nye algoritmer for atmosfærisk korreksjon for satellittbilder av nordiske vannmasser (havområder og innsjøer)
  • dele erfaringer, data og instrumenter i henhold til avtalte betingelser og regler
  • forbedre utvekslingen mellom forskere, brukere og serviceytere, herunder små og mellomstore bedrifter
  • strekke forskningen og utdanningen over hele sesongsyklusen i nordiske farvann, herunder vintersesongen
  • opprette et virtuelt nordisk institutt for akvatisk fjernmåling
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Susanne Kratzer, Stockholms universitet, Sverige

susanne.kratzer@ecology.su.se

Varighet
2008-2011