Nordic Network for Engineering Education Research (NNEER)

Høyere teknisk utdanning har blitt et felt for vitenskapelig forskning, og i de nordiske landene er det omfattende aktiviteter på dette området. Det er imidlertid behov for et sterkere samarbeid blant nordiske forskningsgrupper innen teknisk utdanning for å bedre forskningsnivået, forskningsopplæringen og ikke minst effektitiveten på utviklingen av den tekniske utdanningen.

Dette nettverket har som mål å:

  • identifisere og definere forskningsområdet for teknisk utdanning og forskerne på teknisk utdanning
  • støtte etableringen av forskning på teknisk utdanning som et tverrfaglig område
  • initiere kritisk refleksjon på forskningsmetodene som brukes for å forske på teknisk utdanning
  • samarbeide om opplæring av doktorsgradsstudenter og etablere en europeisk standard for doktorandopplæring for forskere på teknisk utdanning
  • initiere PhD-utdanning og utveksling av doktorstudenter, utvikling av felles doktorgradskurs og etablering av felles forskningsprosjekter.
Fakta om prosjektet

Project number: 12201

Prosjektleder

Jonte Bernhard, Linköpings universitet, Sverige

Varighet
2009-2012